Na Buachaillí A Bhí Álainn

Unique Word Count: 153

Mo bheannacht le na buachaillí a d’imigh
 uainn thar sáile
Ach d’fhág siad culaith dheas orm le dhul amach De Domhnaigh,
Cóta mór go talamh agus veiste den tsíoda láidir
Bríste bhíos san fhaisean agus bróga den leathar Spáinneach.

Curfá
Oró na buachaillí, na buachaillí ‘ bhí álainn, 
Oró na buachaillí, na buachaillí ‘ bhí álainn.

Tá aoibhneas i nDoire Leac Chonaill nach bhfacthas ariamh san áit sin,
Ta turas ag Naomh Conall ann agus míorúiltí go lánmhar,
Ach beirt níos fiúntaí ná mo chlannsa ní raibh siad le fáil ann,
Ta dúil agam nár pheacaigh siad ó baisteadh
 iad ‘na bpáistí.

Curfá

Beidh Doire Leac Chonaill gan chuideachta anois ag teacht an airneail,
Ó d’imigh siad na buachaillí a bhí chomh
 haoibhinn álainn;
Bhí ór buí go fras acu agus croíthe lena chaitheamh,
Mar bhí an fhéile leo is an fhláithiúlacht ó nádúr.

Curfá
 
Nuair a tchímse an fharraige gharbh, ó sé mo chroí bíos cráite
Ag smaoineamh ar na buachaillí má bhíonn siad ins na bádaí,
Ach guímse Rí na nAingeal ‘s É shocraíos na
 plainéid -
Go dtuga sé slán na buachaillí ar chontúirt a bheith báite.

Curfá

Fuair mé litir as Albain ‘s ní raibh sí in mo shásamh
Gur pósadh ár gcuid buachaillí ar chailíní na háite,
Chan ea nár mhaith linn acu iad dá mbeadh siad inár sásamh
Ach cailíní na Hílans ‘s chan iad an dream ab
 fhearr linn.

Curfá