Ó Dónaill Abú

Unique Word Count: 123

Tá buabhall Chlann Dálach go huallach a' séideadh 
Agus dordfhiann Thír Chonaill a' dúscadh na ngleann 
Tá eachra Loch Súilí go tintrí ag léimnigh
Ag tarraingt 'n a' chomhraic go dícheallach teann 
Éirigí ' chlann na sliabh,
sibh nach raibh cloíte riamh
Bailigí thart ar a' Dálach gan tnúth;
Buanach is Gallóglach, 'réabadh trí shléibhte 'mach 
A' scairtigh go bródúil—Ó Dónaill Abú!

Tá loinnir na lanntrach ag síneadh go líofa
Chomh tiubh leis na fuinseoga' gcoill Dhún na nGall, 
Tá moing ár gcuid eachraí ag siabadh le gaoth uainn 
Agus carnadh a gcrúb mór ag réabadh na mbeann. 
Réabfar is roisfear linn,
Brisfear is loiscfear linn,
Caisleáin is cathracha is neartmhaire clú, 
Éifeacht ár sinsear linn,
Crógacht is cinnteacht linn
Ar aistear na gcuradh linn — Ó Dónaill Abú!

Tá talta Thír Eoghain ar ár n-aistear ag síneadh 
Agus dúiche Uí Chatháin ar an bhealach 'na nGleann,
Tá tuilte na Banna romhainn ag doirteadh go líonmhar 
Agus dúnta agus laochraí ar a bruacha atá teann.
Triallfar na mílte linn, Cloífear na laochraí linn
Folcfar go hurla ár gcuid sleanntrach le crú, 
Feolmhach is fabhairteach
Díoscarnach, dramhaltach
A dhéanfar gur treise linn — Ó Dónaill Abú!

-Seosamh Mac Grianna