Ólaim Puins

Unique Word Count: 72

Ólaim puins is ólaim tae
'S an lá 'na dhiaidh sin ólaim toddy; 
Ní bhím ar meisc' ach uair sa ré — 
Mo ghrása 'n déirc is an té do cheap í.

Lá má bhím le híota tréith
Bím lá 'na dhiaidh ag glaoch na gcannaí; 
Lá le fíon 's arís gan braon,
Mo ghrása 'n déirc is an té do cheap í.

Ar mo thíocht 'na luí ar thréad —
An bhuí sa bhféith 's na héimhe ag leanaí, 
Báisteach fhill is rinn ar ghaoth —
Ó táim le déirc ní baol do m' gharraí.

Is sámh do bhím i m' luí le gréin
Gan suim sa saoi ach scléip is staraíocht, 
Gan cháin gan chíos ach m'intinn saor — 
Nach fearr í an déirc ná ceird is ealaí.

-An tAthair Liam Inglis, O.S.A.