Príosún Chluain Meala

Unique Word Count: 158

D'imíos óm mhuintir le hard-intinn gan chiall, 
Liostáil mé san arm 's níor fhanas ach bliain, 
D'éalaíos i nganfhios, 's ar an mbaile bhí mo thriall,
A's gur i bpríosún Chluain Meala tá mo leaba le bliain.

Istoíche Dé hAoine is mé gabháil síos 'ge sna barracks 
Casadh light-horse saighdiúiri orm 's iad líonta dá gcuid arm, 
Gheit mé is bhíog mé is níor fhan brí ionam ná tapa
Agus rith mé naoi míle gan bhríste ná hata.

Cuireadh ar athchuairt mé ó Phort Láirge go Cluain Meala, 
Ní raibh duine gheobhadh páirt liom ná cairde im aice,
Dúirt Bagwell ag siúl na sráide go raibh an chnáib dom a smearadh, 
Is má chuirid chun báis mé na grása go bhfaighe m'anam.

Bíonn rince ar chrosbhóithre gach Domhnach 'ge baile, 
Bíonn cluiche ar bhánta, poc báire is dibheairsean, 
Bíonn cailíní óga ann, mná pósta is a bhfearaibh,
'Gus Mallaí dubh deorach 's a hóigfhear faoi ghlasaibh.

Tá fhios ag Dia dílis 's ag Rí geal na bhFlaitheas
Go rabhas ar an mbuachaill b'fhearr tuairisc 'ge baile, 
Ar shúgradh is ar gháire nó iomáint ar an bhfaiche
Is go mbuailfinn poc báire chomh hard leis an ngealaigh.

Tá mo shrian is mo dhiallait ar iasacht le fada,
Is mo chamán ag fiaradh is ag liathadh fén leaba, 
Tá mo liathróid á bualadh 'ge buachaillí an bhaile,
Is mar bharr ar gach scéal táimse daortha i gCluain Meala.