Roddy McCorley

Oh see the fleet foot host of men who sped with faces wan
from Farmsead and from Fisher's Scot down to the Banks of Bann
They come with vengeance in their eyes too last, too late are they
for young Roddy McCorley goes to die on the Bridge of Taum today

up the narrow street he steps smiling proud and young
about that hemp rope 'round his neck, his golden ringlets clung
there was ne're a tear in his blue eyes, both glad and bright are they
for young Roddy McCorley goes to die on the Bridge of Taum today

when he last stepped up that street, his shining pike in hand
behind him marches in grim array a stalward honest band
for Antrim Town, for Antrim Town, he led them to the fray
for young Roddy McCorley goes to die on the Bridge of Taum today

There was ne're a one of all your dead so bravely fell in fray
as he who marches to his death on the bridge of Taum today
true to the last, true to the last, he treads the upward way
and young Roddy McCorley goes to die on the Bridge of Taum today

Rodí Mac Corlaí

Unique Word Count: 96

Cé hiad na sluaite fear 's ban 
Ag gluaiseacht fan na slí?
Siad fir is mná ó chnoc 's gleann 
'S ó bhruacha Bhanna Buí.
Tá faghairt 'na rosc 's feidhm 'na gcos —
Táid mall, rómhall, monuar,
Mar tá Rodí Mac Corlaí ag dul don chroich
 Ar Dhroichead Tuam' inniu.

Aníos an tsráid 's a cheann go hard 
Do ghabh an sárfhear groí;
'S róp' a chrocht' tá fillte docht 
Fé chuacha órg' a chinn.
Níl deor ná néal 'na shúile glé, 
Táid lonrach, gléineach, ciúin,
Agus Rodí Mac Corlaí ag dul don chroich 
Ar Dhroichead Tuam' inniu.

Dob í sin sráid a ghabh sé lá, 
'S píc' 'na láimh go dian.
'Na dhiaidh aniar bhí buíon fear fíor 
'S dóchas ard 'na gcroí.
Go hAontroim ghluais an bhuíon go buach 
Dob eisean ceann an tslua.
Ach tá Rodí Mac Corlaí ag dul don chroich 
Ar Dhroichead Tuam' inniu.

-Micheál Ó Siochfhradha a d’aistrigh