Róisín Dubh

Róisín Dubh – Leagan 1

Unique Word Count: 77

‘S a Róisín, ná bíodh brón ort, ná cás anois 
Tá do phardúin ag teacht ón bPápa 's ón Róimh anoir 
Tá na bráithre ag teacht thar sáile 's ag triail thar muir 
‘S ní cheilfear fíon Spáinneach ar mo Róisín Dubh
 
Tá grá agam i mo lár dhuit le bliain anois 
Grá cráite, grá casmhar, grá ciapthe 
Grá a d’fhág mé gan sláinte, gan rian, gan rith 
‘S go brách, brách gan aon fháil agam ar mo Róisín Dubh
 
Beidh an fharraige ina tuilte dearga 's an spéir ina fuil 
Beidh an saol ina chogadh craorach de dhroim na gcnoc
Beidh gach gleann sléibhe ar fud Éireann ‘s móinte ar crith 
Lá éigin sula n-éagfaidh mo Róisín Dubh

Róisín Dubh – Leagan 2

Unique Word Count: 155

A Róisín na bíodh brón ort fár éirigh dhuit—
Tá na bráithre ag dul ar sáile is iad ag triall ar muir, 
Tiocfaidh do phardún ón bPápa is ón Róimh anoir
Is ní sparáilfear fíon na Spáinne ar mo Róisín Dubh.

Is fada an réim a lig mé léi ó inné go dtí inniu,
Trasna sléibhte go ndeachas léi is mo sheolta ar muir; 
An Éirne scoith sí de léim í cé gur mór é a sruth;
Is mar cheol téad ar gach taobh di a bhíonn mo Róisín Dubh.

Mhearaigh tú mé, a bhrídeog, is nárbh fhearrde dhuit, 
'S go bhfuil m'anam istigh i ngean ort is ní inné ná inniu. 
D'fhág tú lag anbhann mé i ngné is i gcruth;
Ná feall orm is mé i ngean ort, a Róisín Dubh.

Shiúlfainn féin an drúcht leat is fásaigh ghoirt
Mar shúil go bhfaighinn rún uait no páirt ded thoil;
A chraoibhin chumhra, gheallais damhsa go raibh grá agat dom, 
Is gurb í plúrscoth na Mumhan í mo Róisín Dubh.

Dá mbeadh seisreach agam threabhfainn in aghaidh na gcnoc 
Is dhéanfainn soiscéal i lár an aifrinn do mo Róisín Dubh; 
Bhéarfainn póg don chailín óg a bhéarfadh a hóighe dhom
Is dhéanfainn cleas ar chúl an leasa le mo Róisín Dubh.

Beidh an Eirne 'na tuilte tréana is réabfar cnoic,
Beidh an fharraige 'na tonnta dearga is an spéir 'na fuil, 
Beidh gach gleann sléibhe ar fud Éireann is móinte ar crith, 
Lá éigin sul a n-éagfaidh mo Róisín Dubh.