An tSeansais A Chaith M’Athair Romham

So sure I'm an Ulster Orangeman, from Erin's isle I came,
To see my British brethren all of honour and of fame,
And to tell them of my forefathers who fought in days of yore,
That I might have the right to wear the sash my father wore!

Chorus:
It is old but it is beautiful, and its colours they are fine
It was worn at Derry, Aughrim, Enniskillen and the Boyne.
My father wore it as a youth in bygone days of yore,
And on the Twelfth, I love to wear the sash my father wore.

For those brave men who crossed the Boyne have not fought or died in vain
Our Unity, Religion, Laws, and Freedom to maintain,
If the call should come we'll follow the drum, and cross that river once more
That tomorrow's Ulsterman may wear the sash my father wore!

Chorus

And when some day, across the sea to Antrim's shore you come,
We'll welcome you in royal style, to the sound of flute and drum
And Ulster's hills shall echo still, from Rathlin to Dromore
As we sing again the loyal strain of the sash my father wore!

Chorus

An tSeansais A Chaith M’Athair Romham

Unique Word Count: 134

Aidhe, is Fear Buí Ultach mise, as Éirinn a tháinig mé anall 
A fheiceáil mo bhráithre Briotánacha na honóra is na cáil’, 
Is a rá leo gur throid mo shinsir sna seanlaethe fadó,
Go mbeadh ceart a caite agam arís, ’n tseansais a chaith m’athair romham!

Curfá:
Tá sí sean ach tá sí álainn, tá na dathanna go seoighe
Caitheadh í i nDoire, in Eachroim, in Inis Ceithleann ’s ar an Bhóinn.
Chaith m’athair í nuair a bhí sé óg sna seanlaethe fadó
’S gach dara lá déag bím a’ súil ’ chur orm ’n tseansais a chaith m’athair romham!

Na fir bhreátha sin ’ chuaigh anonn an Bhóinn níor throid siad go bás gan fáth 
Chun ár nAontacht, ár gCreideamh, ár nDlithe ’gus ár Saoirse a chur faoi bhláth. 
Má thig gáir dhul anonn an abhainn ar ais, leanfaimid an druma mór
Go mbeidh faill ag an Ultach ’ chur air arís ’n tseansais a chaith m’athair romham!

Curfá

Lá breá éigin, nuair a rachaidh sibh go hAontroim thar sáile anonn, 
Cuirfear romhaibh ansin fáilte ’gus fiche, leis an fhliúit agus an drum’ 
’S beidh cnocáin Uladh beo go fóill, ó Reachlainn go dtí an Droim Mór
’S muid ag ceol arís séis dhílis don tseansais a chaith m’athair romham!

Curfá