Séimí Eoghainín Duibh

Unique Word Count: 205

Culaith chomhraic Fhinn Mhic Cumhaiil ort, a Shéimí Eoghainín Duibh,
'Gus tú i gceann do chleasa lúth, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Cú Chulainn cé gur thréan é ní sheasochadh sé in d'éadan,
Faoi arm agus éideadh, a Shéimí Eoghainín Duibh.

Mainte Satin Neillí Shéarlais ort,a Shéimí Eoghainín Duibh,
Corsaicí Tharlaigh Shéamais ort, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Geansaí Hiúdaí Thaidhgín is bríste Sheáin an Éilín,
'S nár dheas a thiocfadh 'n t-éideadh sin do Shéimí Eoghainín Duibh.

Mainte báinin Shiúsaí Phaidiumháin ort, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Veiste chnáibe Hiúdaí Chnagadáin ort, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Bearád spéire Mháire 'n Lústair 's sou'wester Sheáin a'Phúdair,
Anuas go dtí 'n dá shúil ort, a Shéimí Eoghainín Duibh.

"Óró 'dtiocfa' tú 'un Aonaigh liom, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Ós a' gceannócha tú caoirigh domh, a Shéimí Eoghainín Duibh."
"Rachad leat 'un Aonaigh is ceannóchad duit caoirigh
Agus cuirfead culaith shíoda ort," arsa Séimí Eoghainín Duibh.

"Ó an dtiocfa' tú 'un teampaill liom, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Ós an gcuirfí tú an fáinne orm, a Shéimí Eoghainín Duibh."
"Rachad leat 'un teampaill is cuirfead ort a' fáinne,
Is beidh mé fíor go brách duit," arsa Séimí Eoghainín Duibh,

'Nuair a thiocfas Iá ár bpósta orú, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Orú 'gceannócha' tú clóca domh, a Shéimí Eoghainín Duibh."
"Ceannóchad duit clóca agus gúnaí daora sróil,
Agus cuirfead coróin óir ort," arsa Séimí Eoghainín Duibh.

"Ó tá mé dúnta 'n grá ort, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Bím a" smaointiú oíche is lá ort, a Shéimí Eoghainín Duibh."
"Ó más fíor a' scéal le rá é gur tusa féin mo ghrá,
Ó ní thréigfidh mé go brách thú," arsa Séimí Eoghainín Duibh.

Ó da mbitheá i lár an aonaigh, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Agus curca geal den tsíoda ort, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Bheadh cailíní na tíre i riocht a chéile a chíoradh,
Féacháil cé acu gheobhadh cead claonadh leat, a Shéimí Eoghainín Duibh.

Ó chrothnaigh muid sa chomhrac thú, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Nuair a buaileadh 'n buille mór orainn, a Shéimí Eoghainín Duibh.
Ó dá mbítheá ar thús a tslóigh againn 's do ghunna bheith in do dhorn agat
Ní chaillfí lá na Bóinne sinn, a Shéimí Eoghainín Duibh.

Nach trua nach raibh san ár againn, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Nuair a tháinig clann na Spáinne 'ugainn, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Dá mbitheá leis a' Dálach on Chorrshliabh go Ceann tSáile,
Ni choscrófaí go brách sinn, a Shéimí Eoghainín Duibh.

Orú, bhí muid seal in éifeacht, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Nó go dtáinig orainn léirscrios, a Shéimí Eoghainín Duibh,
Ach ab é gur chaill na Gaeil ó Chorcaigh go Loch Éirne,
Ní bheadh aon Rí ar Éirinn ach Séimí Eoghainín Duibh.

-Seán Bán Mac Grianna