Seoladh Na nGamhna

Unique Word Count: 83

Tráthnóinín déanach ar thaobh an ghleanna, 
'S mé 'seoladh na ngamhna faoin bhfásach,
'Sea dhearcas taobh liom an spéirbhean 
Chailce chiúntais bhanúil náireach; 
D'fhiosraíos féin go séimh den ainnir,
An éinn' í thar lear do tharla;
"Ag lorg na ngamhna 's ea d'fhágas an baile 
'Gus ceann ní bhfaighead go lá 'cu."

Tá crainnín cumhra i lúib na coille 
Is rogham araon go lá ann
Mar a mbeidh ceol na n-éan dár síorchur a chodladh 
Is gheobhaimid na gamhna 'márach;
Gheobham cead saor ó mhaoraibh na coille 
Féar a thabhairt go lá dhóibh,
'S le fáinne an lae beam araon 'nár seasamh 
Ag seoladh na ngamhna faoin bhfásach.