Slán Chun Pádraig Sairséal

Unique Word Count: 209

A Phádraig Sairseal, slán go dtí tú!
Ó chuais don Fhrainc 's do champaí scaoilte, 
Ag déanamh do ghearáin leis na ríthe,
Is d'fhág tú Éire is Gaeil bhocht' cloíte. 
Och! ochón!

A Phádraig Sairséal, is duine le Dia thú,
Is beannaithe an talamh ar shiúil tú riamh air; 
Go mbeannaí an ghealach gheal 's an ghrian duit,
Ó thug tu an la ó lámha Rí Liam leat. 
Och! ochón!

A Phádraig Sairséal, guí gach nduine leat, 
Mo ghuí-se féin is guí Mhic Mhuire leat,
Ó thóg tí an tÁth Caol ag gabháil thrí Bhiorra dhuit,
'S gur ag Cuileann Ó gCuanach a buadh leat Luimneach.
Och! ochón!

Geobhadsa siar an sliabh seo im’ aonar,
'S geobhad aniar arís mas féidir;
'S ann do chonaic mé an campa Gaelach, 
An dream bocht silte nár chuir le chéile.
Och! ochón!

'Cé súd thall ar chnoc Bhinn Éadair?' 
'Saighdiúir bocht mé le Rí Séamus.
Do bhí mé anuraidh in arm 's in éide, 
Ach táim i mbliana ag iarraidh deirce.' 
Och! ochón!

Briseadh na Cruiminne is briseadh na Bóinne 
Is an tríú briseadh ag Móta Ghráinne Óige,
An ceathrú briseadh in Eachroim Dé Domhnaigh,
'S buaileadh buille trom orainn ag Tobar Rí an Domhnaigh.
Och! ochón!

Mo chúig chéad slán chuibh, a bhallaí Luimnigh,
'S chun na buíne áille do bhí inár gcuideachta; 
Do bhíodh tinte cnámh againn is cártaí imeartha,
Is briathra Dé á léamh go minic dhúinn. 
Och! ochón!

Is 'mó saighdiúir meidhreach meanmnach 
Do ghaibh an tslí seo le seacht seachtainí,
Fé ghunna, fé phíce is fé chlaíomh cinn airgid, 
Ach tá siad sínte thíos in Eachroim.
Och! ochón!

Tá leasú ag Ó Ceallaigh 's ní gaineamh é ná aoileach,
Ach saighdiúiri tapaidh dhéanfadh gaisce le píce;
Do fágadh iad in Eachroim 'na sraitheanna sínte,
Mar bheadh feoil chapaill ag madraí á sraoilleadh.
Och! ochón!

Ansúd atá siad barr uaisle Éireann: 
Diúcaigh, Búrcaigh 's mac Rí Séamus, 
Caiptín Talbóid, croí na féile,
Is Pádraig Sairséal, grá ban Éireann. 
Och! ochón!