Slán Le Máigh

Unique Word Count: 92

Slán is céad ón dtaobh seo uaim
Cois Máigh na gcaor na gcraobh na gcruach, 
Na stát na séad na saor na slua,
Na ndán na ndréacht na dtréan gan ghruaim.

Curfá:
Uch uchón, is breoite mise,
Gan chuid gan chóir gan chóip gan chiste, 
Gan sult gan seoid gan spórt gan spionnadh 
Ó seoladh mé chun uaignis.

Slán go héag dá saorfhir shuairc', 
Dá dáimh dá cléir dá héigs' dá sua,
Do m' chairde cléibh gan chlaon gan chluain, 
Gan cháim gan cháin gan chraos gan chruas. 

Curfá

Slán dá n-éis, dá mbeithibh uaim
Dá gcáil, dá gcéill, dá scéimh, dá snua 
Dá mná go léir, dá gcéim, dá gcuaird 
Dá bpráisc, dá bplé, dá méin, dá mbua. 

Curfá

Is fánach faon mé, is fraochmhar fuar, 
Is támhlag tréith 's is taomach trua,
I mbarr an tsléibhe gan aon, monuar.
I m' pháirt, ach fraoch is gaoth aduaidh

Curfá