Sliabh Geal gCua

Unique Word Count: 116

Ó, a Shliabh geal gCua na féile, is fada uait i gcéin mé,
I mo shuí cois cuain i m’aonar go tréithlag faoi bhrón;
An tuile bhuí ar thaobh díom idir mé agus tír mo chléibhe, 
Is a Shliabh gcal gCua na féile, nach géar é mo sceol.
Dá mbeinnse i measc mo ghaolta i sceithín ghlas na séimhfhear 
Nuair a scaipeann teas na gréine ó spéir gheal gan smál,
Nó dá mbeinnse ansiúd faoi na réalta nuair a thiteann drúcht ar fhéar ann,
Ó, a Shliabh geal gCua, nár dhéirc sin, dá mb’fhéidir é a fháil.

’S é mo léan nach bhfuair mé tógáil le léann is mórchuid eolais,
I nGaeilge uasal cheolmhar ba sheolta mo bhéal,
Ó threabhfainn cuairt thar sáile is bhéarfainn bua thar barr chughat, 
Mar, a Shliabh geal gCua, ba bhreá liom thú a ardú faoi réim.
Mo ghrása thall na Déise idir bhánta, ghleannta is shléibhte, 
Ó shnámh mé anonn thar tréanmhuir táim céasta gan bhrí; 
Ach ó b’áil le Dia mé a ghlaoch as, mo shlánsa siar go hÉirinn, 
Agus slán le Sliabh na féile le saorghean ó mo chroí.