Sliabh Na mBan

Unique Word Count: 236

Is oth liom féinig bualadh an lae úd
A dhul ar Ghaeil bhocht' 's na céadta a shlad,
Mar tá na meirligh ag déanamh géim dhínn 
A's a rá nach aon ní leo píc na sleá;
Níor tháinig ár Major i dtús an lae chugainn 
'S ní rabhamar féin ann i gcóir na i gceart, 
Ach mar sheolfaí aoireacht bó gan aoire
Ar thaobh na gréine de Shliabh na mBan.

Mo léan léir ar an dream gan éifeacht 
Nár fhan le héirim istoíche is stad
Go mbeadh dúthaí Déiseach is iarthar Éireann
Ag triall le chéile on tír aneas;
Bheadh ár gcampaí déanta le fórsaí tréana, 
Bheadh cúnamh Dé linn 's an tsaoil ar fad, 
'S ní dhíolfadh meirleach de mhuintir Néill sinn
Ach bhuafaí an réim linn ar Shliabh na mBan.

'S é Ros do bhreoigh 's do chloígh go deo sinn,
Mar ar fágadh mórchuid dínn sínte lag, 
Leanaí óga ina smóla dóite
Is an méid d’fhan beo dhíobh cois claí nó
 scairt;
Ach geallaim féin díbh an té dhein an feolmhach
Go mbeam-na i gcóir dhó le píc is le sleagh, 
Is go gcuirfeam yeomen ag mún 'na mbróga 
‘S ag díol a gcomhair leo ar Shliabh na mBan.
 
Is 'mó fear aosta is crobhaire gléigeal 
Ó am go chéile do gabhadh le seal,
A bhfuil cordaí caola ag baint lúth na ngéag dhíobh
I nduinsiúin dhaora go doimhin faoi ghlas; 
Gardaí taobh leo ná leomhfadh smeid 'rthu 
Go ndéanfaí plé dhóibh i dtír thar lear,
Á dtabhairt saor óna namhaid gan bhuíochas
In am an tsaothair ar Shliabh na mBan.

Tá an Francach faobhrach 's a loingeas gléasta
Le cranna géara ’cu ar muir le seal,
'S é a síorscéala go bhfuil a dtriall ar Éirinn 
'S go gcuirfid Gaeil bhocht' arís 'na gceart; 
Dá mba dhóigh liom féinig go mb'fhíor an scéal san
Bheadh mo chroí chomh héadrom le lon ar sceach,
Go mbeadh cloí ar mheirligh 's an adharc á séideadh
Ar thaobh na gréine de Shliabh na mBan.

Tá baois óige ar an dream tá ar m'eolas, 
Tá an aimsir óg 's an chabhair ag teacht,
An Té mhill na gnótha is É leigheasfaidh fós iad
A's ní dhíolfam feoirling leo cíos ná sleá; 
Píosa corónach, an chuid ba mhó dhe, 
Luach éiric bó nó gabháltas ceart; 
Beidh rince ar bhóithre is soilse á ndó againn,
Beidh meidhir is mórtas ar Shliabh na mBan.