Slóite Na bhFiann

Unique Word Count: 139

Seo chugainn na slóite teacht ’nuas droim
 an tsléibhe
’S a mbrat glas ag croitheadh go hard leis
 an ghaoth;
Is deas ’gus is aerach a gcoiscéim’s a n- éideadh,
Sheacht mh’anam na tréinfhir nach
 dtréigfeadh a dtír!
Tá dealramh ’guid slanntrach ’cur maise ar
 na gleanntáin,
Mar loinnir na maidne nuair a éiríos an ghrian;
Tá a nglórthaí go dána ’cur troda ar a
 namhaid –
“Fágaigí an bealach ag Slóite na bhFiann”

Tá fir líofa láidre nach eagal leo an namhaid
A’ tarraingt chun cogaidh go díbhirceach
 teann,
Is cluinfear amárach ó Chorcaigh go Málainn
Fuaim a gcuid gunnaí ’gus glór a gcuid
 lann.
Is minic a choscramar slóite na Sasana, 
Ar mhóinte na Banban le buillí a bhí dian.
Is in ainm na gcuradh a thit ag Beann Borb,
Nochtaigí an colg, a Shlóite na bhFiann.

Is iomaí deoir chráite a ghoil tú, a mháithrín,
Ag amharc ar do pháistí is iad scaipthe go fann.
 
Níor chuireamar le chéile in éadan ár namhad
Agus chuir siad faoi smacht sinn le neart a gcuid lann.
Ach táimid ag éirí as néalta na hoíche
Tá na tinte dá lasadh ar chnoc is ar shliabh.
Tógfaidh muid gáir na laaoch, rocs Catha Choinn is Aodha
Fágaigí an bealach ag slóite na bhFiann