Tá Dhá Ghabhairín Bhuí Agam

Unique Word Count: 57

Tá dhá ghabhairín bhuí agam,
‘S minseach bhainne, minseach bhainne,
Briseann siad mo chroí ‘nam
Á dtabhairt abhaile, ‘dtabhairt abhaile. 
Níl áit agam ‘na gcrúfainn iad,
Ach síos i m’ hata, síos i m’ hata,
Ligeann mo hata tríd é
Ar fud an bhaile, fud an bhaile.

Tá dhá ghabhar sa choill agam 
‘S caoirigh geala, caoirigh geala, 
Ní íosfaidís aon ní dom
Ach barr an aitinn, barr an aitinn;
Cuirim i dteannta ‘ chlaí iad
Le stumpa balla, stumpa balla,
Siúd thar mhull’ an chlaí iad
‘S i bhfad ó bhaile, bhfad ó bhaile.