Táimse I M’Chodladh

Unique Word Count: 106

Tráthnóinín déanach i gcéin cois leasa dom
Táimse i m' chodladh is ná dúisigh mé
Sea dhearcas lem' thaobh an spéirbhean mhaisiúil
Táimse i m' chodladh is ná dúisigh mé
Ba bhachallach péarlach dréimreach barrachas
A carnfholt craobhach ag titim léi ar bhallchrith
'S í ag caitheamh na saighead trím thaobh do chealg mé
Táimse i m' chodladh is ná dúisigh mé

Is mó buachaillín óg a tógadh go ceannasach,
Táimse i m' chodladh is ná dúisigh mé
Do cuireadh le forneart anonn thar farraige
Táimse i m' chodladh is ná dúisigh mé
Go bheicfeadh an lá a mbeidh ár ar Shasanaigh
Úim ar a ndroim is iad ag treabhadh is ag branar dúinn
Gan mise a bheith ann mura dteannaim an maide leo
Táimse i m' chodladh is ná dúisigh mé

Is éirigí, a chlann, agus gabhaigí bhur n-airm chugaibh
Táimse im' chodladh is ná dúisigh mé
Is leagaigí sa tsrúill gach scrúile Sasanaigh
Táimse im' chodladh is ná dúisigh mé
Mura mairfeadh ach triúir bíodh liú ins gach bail' agaibh
Ó Charraig na Siúire go ciumhais an Daingin thiar
Ardaigí bhur lann’, tugaigí fogha faoina Sasanaigh
Táimse im' chodladh is ná dúisigh mé.

Leasa = seanhfoirm den tuiseal ginideach de ‘lios’ 

Lios: Fairy mound.

Táimse i m’ chodhladh is ná dúisigh mé: I like this translation by An Croí Ait: “I’m asleep. And don’t wake me now so I may hear the message well and understand it.1

Mhaisiúil: Decorative, beautiful; elegant; becoming, comely.

Bachallach: 1. Crooked, hooked. 2. Curled, ringleted.

Péarlach: Pearly.

Dréimreach: (Of hair) Wavy. 

Barrachas: 1. Predominance (ar, over). 2. Surplus.

Carnfholt: Mass of hair.

Craobhach:  1. Branched, branching. 3. Flowing, spreading. Ceann, cúl, ~, flowing head of hair.

Ar bhallchrith: Trembling all over.

Saighead: Arrow.

Cealg: (Of insect) Sting.

Ceannasach: 1. Ruling, sovereign. 2. Commanding, masterful. 

Forneart: Superior strength; force, violence.

Úim: Harness.

Branar:  Broken lea, fallow.

Branar a dhéanamh: to break, plough, grassland.

Teannaim: 4. (a) Ply with.

Teann an bata leis: lay into him with the stick.

Gabhaig’ = gabhaigí: take

Srúill: River, stream; current, flow; tidal flow; (flowing) sea. 

Scrúile: Miser. 

Liú: 2. Yell, shout.

Bail’ agaibh = baile agaibh: your homes 

Lann’ = lanna = foirm iolra de ‘lann’ 

Lann: Blade

Fogha: 1. Dart, lunge; rush, attack. 

Fogha a thabhairt faoi dhuine: to make a dart at, attack, someone

  1. https://ancroiait.wordpress.com/tag/taimse-imchodladh/ ↩︎