Tar Chugam In Mo Néaltaí

Unique Word Count: 230

Tar chugam in mo néaltal a spéirbhean a mhearaigh mé,
'Gus aithris domh nár chaill tú riamh a' grá arm,
Leag do cheann dubh díleas anall ar mo bhrollach
Agus codail go séanmhar go Iá liom.

Ó ' bhuachaillín na dílse níor cheil mé riamh mo ghrá ort,
Ach mo léan géar ní chodlóchad go Iá leat, 
Chuir tú cuireadh mall orm, ba tusa rinne an fheall orm,
'S go rachainn ach ab é go bhfuil mé dálta.

Tuigim féin a ghrá go mba mise 'rinne an fhaillí
Ach bhí faitíos orm labhairt leat ródhána, 
Bhí eagla orm nach nglacfá mé 's go mbrisfeadh sin ár gcarthanas,
'S a Dhia Mhór nár thaismeach mar tharla.

I ndiaidh gach oíche bhrónach ar chaith mise 'mo chodladh leat,
'S mé ' dúil go dtiocfá chugam fríd an fhásach, 
A riamh uilig ní tháinig tú is d'fhág tú ar an anás mé,
Gur casadh domh an fear a thug a Iámh domh.

Nach cuimhin leat gach oíche thíos a chois na farraige,
Is éanacha na coilleadh 'seinm ceoil dúinn,
A' crotach mara a' feadalaigh, 'tabhairt curtha dúinn go carthanach
Go ndéanadh sinn ár gcónai 'dTír na hÓige.

Beidh cuimhne 'gam a choíche ar gach oích' ar chaith tú 'suirí liom
Chois cladaigh thíos ba muid a bhí go glórmhar,
Ní dhéanfainn féin do mhalairt nó bhí Neamh againn ar talamh,
Ó, 's cé deir nár chaith muid seal i dTír na hÓige.

Ach, mar Oisín tá mé cloíte a' síorghol 's a' mairgnigh,
'S mo bhanríon uasal scartha uaim a choíche, 
I dTír na nÓg ar ais dá mbeinn is mé seal oíche 'suirí leat,
Go leigheasfadh sé mo ghalar dubhach go síoraí.

I dTír na nÓg ar ais dá mbeifeá 's tú seal oíche a' suirí liom,
Ar m'fhocal duit nach scarfadh sinn a choíche 
Ná dhéanfainn féin do chealgadh 'gus sheolfainn ar a' bhealach thú.
Nár dhual duit pian ná galar dubhach go síoraí.

Bíodh coirneál in do chroí bhéarfas dídean don fhile bhocht
'S ná fág amuigh faoin doineann ar an bhlár é, 
Cuimhnigh air go síor nó faraoir tá sé goilliúnach
'S nár thrua thú a chroí, dá mbeadh a bhás ort. 

Tácoirneál in mo chroí ina gcónaíonn an file sin.
'S ní fhuígfidh mé faoin doineann ar an bhlár é. 
Nó beidh sé liom'na cille 's beidh 'anam glan gan mhilleadh.
Ins na Flaithis go síoraí ar Iáimh liom.

Beidh sonas agus saoirse agus aoibhneas ar Neamh againn,
'S gan scaradh ar ár n-anamnaibh go deo ann; 
Faoin chrann is milse toradh dár fhás ariamh san abhaill. 
Órú caithfidh muid an tsíoraíocht go glórmhar.

-Seán Bán Mac Grianna