Tuirne Mháire

Sí tuirne Mháire an tuirne is fearr, do shiúil sí roinnt mhaith d’Éirinn
Níl cnoc ná gleann dá ndeachaigh sé ann nár fhág sé cuid dá thréithe ann
Chaith sé lá in Iúr Cinn Trá i lúb le gleanntáin sléibhte
‘S síógaí mná ar thaobh Chnoic Meadha do sníomh le snáth is cambric

Glossary:

tuirne: spinning wheel

is fearr: the best

shiúil sí: she walked

roinnt mhaith d’Éirinn: a good bit of Ireland

cnoc = hill

gleann = valley

tréith = feature

lá = day

lúb = bend

gleanntáin shléibhe = mountain valley

síog = fairy

mná = women

taobh = side

sníomh = spin

snáth = thread

Translation:

Máire’s spinning-wheel is the best spinning-wheel, it’s walked a good bit of Ireland (e.g. it has travelled widely)
There isn’t a valley or glen it went to, it hasn’t left some of its features there (e.g. there’s no valley or glen it has not left its mark on)
It spent a day in Newry, in the bend of a mountain valley
And fairy-women on the side of Cnoc Meadha used it to spin thread and cambric