Úrchnoc Chéin Mhic Cáinte

Unique Word Count: 209

A phlúr na maighdean is úire gné, 
Thug clú le scéimh ón Adhamhchlainn, 
A chúl na bpéarlaí, a rún na héigse, 
Dhúblaíos féile is fáilte.
A ghnúis mar ghréin i dtús gach lae ghil, 
A mhúchas léan le gáire,
Is é mo chumha gan mé is tú a shiúir linn féin, 
Sa dún sin Chéin Mhic Cáinte.

Táim brúite i bpéin gan suan gan néal, 
De do chumha a ghéag is áille,
Is gur tú mo rogha i gcúigibh Éireann, 
Cúis nach séanaim ás de.
Dá siúlfá a réalt gan smúid liom féin, 
Ba shúgach saor ár sláinte.
Gheobhair plúr is méad is cnuasach craobh, 
Sa dún sin Chéin Mhic Cáinte.

A shuaircbhean shéimh na gcuachfholt péarlach,
Gluais liom féin ar ball beag, 
Tráth 's buailte cléir is tuataí féin, 
'Na suan faoi éadaí bána.
Ó thuaidh go mbeam 'bhfad uathu araon, 
Teacht nua-chruth gréine 'márach,
Gan ghuais le chéile in uaigneas aerach, 
San uaimh sin Chéin Mhic Cáinte.
 
Cluinfir uaill na ngadhar ar luas i ndéidh 
Bhriain luaimnigh bhearnaigh mhásaigh, 
Is fuaim guth béilbhinn cuach is smaolach 
Suairc ar ghéaga in altaibh;
I bhfuarlinn tséimh chifir sluabhuíon éisc 
Ag ruagadh a chéile ar snámh ann,
Is an cuan gur léir dhuit uait i gcéin 
Ón Úr-Chnoc Chéin Mhic Cáinte.

A rún mo chléibh, is mar siúd a b'fhearr dhuit—
Tús do shaoil a chaitheamh liom,
Is ní i gclúid faoi léan ag túirscín bréan 
'Gcionn túirne is péire cardaí; 
Gheobhair ciúl na dtéad le lúth na méar 
Dod dhúscadh is dréachta grá fós,
níl dún faoin ngréin chomh súgach aerach 
le hÚr-Chnoc Chéin Mhic Cáinte.

Beir uaim do phléid gé gur luaigh tú céad ní 
Nós a bhfuil spéis ag a Ián ann -
Is an duais is fearr ná ualaí séad 
Níor chuala mé thú ag trácht air; 
Tuatha saora, buaibh is caora,
Is cruacha péarla i bpáláis -
Mar luach ní gheobhainn uait, is gan gléas 
In am suain le ndéantar páiste.

-Peadar Ó Doirnín